fbpx

Villkor fönsterputsning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Följande villkor är ett komplement till dom allmänna villkoren som gäller mellan EkoSkrubb AB (559252-4945) nedan kallat EkoSkrubb och den privatperson nedan kallad Kunden som ingått avtal om hushållsnära tjänster/Fönsterputsning nedan kallat Avtalet. Dessa villkor gäller för samtliga avtalade tjänster mellan Kunden och EkoSkrubb om inget annat anges i separat avtal.

Kunds egendom
Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra denna. Detta på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra delar av tjänsten.

Spröjs
Vid fönster med avtagbara spröjsar, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar momentet att skada dessa. Spröjs- och spröjsfästen är inte åldersbeständiga, EkoSkrubb avsäger sig därför ansvaret för skador på dessa i samband med av- och påmontering. Detta förutsatt att EkoSkrubb vidtagit sedvanliga försiktighetsåtgärder. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjsfästen, av ålder eller kvalitetsorsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta hänsyn till detta.

Känsliga fönster och fasader
Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (t.ex. plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att EkoSkrubb kan ta extra hänsyn. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig EkoSkrubb ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

Kraftigt nedsmutsade fönster
Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning. För att även detta ska rengöras behöver man beställa en extra grovrengöring eller färgborttagning, vilket debiteras enligt gällande prislista.

Redan skadade fönster
Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. EkoSkrubb har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits.

Reklamation
Om kunden önskar reklamera det utförda arbetet bör denna reklamation ske inom tre (3) vardagar från att tjänsten utfördes för att EkoSkrubb ska kunna kontrollera utförandet samt åtgärda reklamationen.

Skador
Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras på anvisad blankett och översänds till kund på begäran. Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer denna dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]