fbpx

Integritetspolicy

Allmänt

Dataskyddsförordningen är tillämplig i Europa och kompletteras av svensk lagstiftning. Det är EkoSkrubb AB:s mål att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Vi tror på smidiga samarbeten och vill därför vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Samtlig information nedan behandlar det förtroende och den information du tillgett oss. Vi avser att vårda detta förtroende väl. Vid ytterligare frågor om vårt arbete med behandling av personuppgifter kontakta oss enligt informationen längst ned på sidan.

Cookies (kakor)

Vi behandlar cookies (kakor) med hjälp av Google, vilka kan komma att användas för bearbetning i Google Analytics. Informationen som samlas på detta vis har inte till ändamål att registrera information om enskilda besök eller individer, utan för att hjälpa EkoSkrubb AB att förstå vad som engagerar besökare i urval och population. Läs mer om hur cookies fungerar här

Du kan hantera cookies i din webbläsare genom att navigera till dess inställningar och inaktivera cookies.

Behandling av personuppgifter

Regelverk
Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämplig lagstiftning som avser behandling och bearbetning av personuppgifter.

Vilka uppgifter registreras?
Vi registerar endast de uppgifter som du själv skickar in till oss via mejl, registrering till nyhetsbrev, formulär, tävlingar eller på annat vis begär kontakt med oss. Vid förfrågan om offert, avtal, produkter eller tjänster registreras även data.

Varför samlas data in?
Uppgifter och data samlas in för att kunna hantera och administrera ärenden som du efterfrågar från oss, eller för att uppfylla vad som krävs enligt lag. De ärenden och uppgifter som du anger till oss används även för att utveckla våra tjänster, föra statistik om marknadens behov av våra tjänster och för att på annat sätt behjälpa ärenden som inkommer.

Återta samtycke till information och rätt till information om personuppgifter
Du kan när som helst begära att få ta del av all information som EkoSkrubb AB registerat om dig. Du kan även begära att göra rättelse kring information du anser är felaktig och ta tillbaka ditt medgivande om att EkoSkrubb AB får behandla dina uppgifter och data. Vid begärd rättelse, återtagande av samtycke eller utdrag av information kontaktas du för att säkerställa att korrekt åtgärd görs. Kontakta Info@ekoskrubb.se för att begära ändring, utdrag av information eller att få data raderad.

Gallring av personuppgifter
Vid begäran raderar vi personuppgifter. Anser vi att det inte föreligger någon nytta av information som tilldelats oss gallrar vi denna. Vid avslutade samarbeten eller avtal gallras samtlig information om dina personuppgifter.

Delning av data till tredjepart

EkoSkrubb AB kan komma att vidarebefordra och dela dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna behjälpa ditt inkomna ärende. Dina personuppgifter kan därför komma att elektroniskt överföras till servrar utanför Sverige och EES, för att användas, lagras eller på annat sätt behandlas där.

Miss Hosting
Vår leverantör för drift och underhålla av vår wepplats server kan ta del av information som går genom webbplatsens server.

Administrativa syften
Information kan komma att delas med molntjänster som avser att CRM, order- och faktureringssystem. Även myndigheter som Skatteverket är subjekt för delning av information om nödvändigt för skatt och moms.

Kontakt

För ytterligare information om vårt arbete med personuppgifter och data kan du kontakta EkoSkrubb AB, Info@ekoskrubb.se

Senast uppdaterad: 2021-08-02